Category Archives: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

07Th5/18

Trước, trong và sau tuổi 30: Bạn nên quy hoạch cuộc sống của mình ra sao để cả đời không phải hối hận

Tuổi 30 là độ tuổi thừa kế hiện tại, phát triển tương lai và cũng là một dấu mốc thời gian vô cùng quan trọng. Bởi vậy nếu không muốn cuộc đời sau 30 của bạnXem Chi tiết