9 Trang thiết lập ẩn trong Google Chrome

Google Chrome vẫn còn những “khoảng lặng hoang sơ” chưa được khám phá. Phần lớn các bài viết về Google Chrome mà chúng ta đã từng tham khảo qua điều chỉ nói... Read more »

In một dòng hoặc một cột cho tất cả các trang trong Exel 2007

Trong Exel 2007, để hiển thị và in ra 1 hàng trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau: Vào Tab “Page Layout” -> “Page Setup” -> “Sheet” ->... Read more »

15 hàm thường dùng trong Excel

Một số hàm thông dụng sau: Hàm LEFT, Hàm RIGHT, Hàm MID, Hàm LEN, Hàm VALUE, Hàm PRODUCT, Hàm MIN, Hàm MAX, Hàm AVERAGE, Hàm SUM, Hàm IF, Hàm VLOOKUP, Hàm HLOOKUP, Hàm... Read more »

Đọc và chỉnh sửa file PDF trong Word 2013

Trước khi các phiên bản Office 2007 ra đời, người sử dụng rất khó khăn trong việc chuyển đổi file DOC hoặc XLS sang dạng file PDF và thường phải cài thêm... Read more »

Hàm SUMIF, VLOOKUP và Conditional formatting

Hàm SUMIF   Ví dụ tổng kết số lượng khách hàng theo các ngày trong tuần, với bài này, hãy làm như sau đây nha: – Để trỏ chuột tới ô G3 –... Read more »

Tách họ và tên trong Excel

Giả sử chúng ta phải tách họ và tên của một danh sách người, cần tách tên riêng một cột và họ riêng một cột, bạn thực hiện như sau:– Copy lại... Read more »

Những sai lầm dân văn phòng thường gặp vào buổi sáng

Ban có biết chỉ vài phút bắt đầu ngày làm việc có thể quyết định hiệu quả làm việc của bạn trong cả ngày? Đối với nhiều người, khoảng thời gian mới... Read more »