Thiết kế Logo

Logo là yếu tố căn bản nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ danh thiếp đến tài liệu văn phòng, ấn phẩm quảng cáo, đồng phục nhân viên, xe công ty cho đến website …

Nói một cách ngắn gọn, trong công việc kinh doanh, doanh nghiệp không thể thiếu một logo chuyên nghiệp, ấn tượng, dễ nhớ, đồng thời thể hiện được lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp mới thành lập hay các tổ chức, nhóm tình nguyện…vẫn chưa có một logo, biểu tượng riêng trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng đến việc nhận biết thương hiệu.

 0908 141 024 – 0918 141 024