Những điều nên làm trước khi nghỉ việc

Có nhiều lý do có thể khiến bạn muốn nghỉ việc. Đôi khi nó tích cực như là bạn nhận được điều kiện tốt hơn từ một công ty khác hay bắt đầu khởi nghiệp. Hoặc nó tiêu cực như là một người sếp quan liêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi bạn chuẩn bị nghỉ việc tại một công ty mà bạn muốn xuất hiện trên CV của mình, bạn nên luôn xin nghỉ một cách văn minh. Vì chắc chắn sẽ có người làm xác minh thông tin về bạn và bạn muốn các lời về bạn là tích cực, một CV ấn tượng.

Dưới đây là những cách thực hiện chuyên nghiệp để thành công tự bảo vệ mình trong quá trình này.

1) Hãy chắc chắn rằng bạn đã có một công việc khác

Đừng bỏ công việc hiện tại của bạn trước khi bạn có một công việc khác! Bạn có thể nộp đơn cho các công ty khác trong khi bạn vẫn đang đi làm. Đây thực sự là một lợi thế cạnh tranh bởi vì điều này sẽ giúp bạn có quyền lực để đàm phán hơn khi phỏng vấn. Công ty mới sẽ biết rằng bạn vẫn đang được đánh giá cao ở một công ty khác. Khi bạn nộp đơn với tư cách là một người thất nghiệp, công ty mới sẽ tự hỏi điều gì đã xảy ra và tại sao bạn lại bị sa thải khỏi công ty trước đây? Cơ sở lý luận của hầu hết các nhà tuyển dụng là một nhân viên đáng tin cậy mà họ muốn thuê sẽ không phi lý đến mức bỏ việc trước khi tìm một công việc khác. Vì vậy, họ sẽ nghĩ bạn đã bị sa thải, hoặc bạn đã vô trách nhiệm đến mức bỏ việc trước khi tìm được một công việc khác. Dù thế nào thì ấn tượng về bạn cũng sẽ không tốt.

2) Chuyển đổi khỏi công việc hiện tại

Sau khi nhận được lời mời làm việc tại công ty mới, bạn cần thông báo cho công ty hiện tại ít nhất 45 ngày. Công ty mới sẽ hiểu rằng bạn cần thời gian để bàn giao vai trò hiện tại. Tuy bạn đã nộp đơn nghỉ việc nhưng bạn không nên lười biếng. Sử dụng những tuần còn lại ở công ty hiện tại để đảm bảo rằng tất cả công việc của bạn được bàn giao đúng cách cho đồng nghiệp và nhóm bạn đang làm việc cùng sẽ không bị ảnh hưởng xấu khi không có bạn. Hãy để lại ấn tượng tốt nhất có thể. Bạn không bao giờ biết trước được khi nào bạn sẽ làm việc với những người này hoặc công ty này trong tương lai.

3)    Sắp xếp dữ liệu của bạn

Hãy nghĩ rằng việc chuyển đổi công ty giống như chuyển đến một ngôi nhà mới. Đảm bảo rằng bạn sao lưu tất cả dữ liệu của mình vì bạn sẽ không bao giờ lấy lại được sau khi rời khỏi. Nếu bạn có tài liệu cá nhân, hãy gửi email một bản sao đến địa chỉ email cá nhân của bạn, sau đó xóa các tệp này khỏi máy tính của bạn tại văn phòng. Làm tương tự với email cá nhân của bạn. Về email công việc, thì chuyển tiếp chúng đến email của đồng nghiệp mà bạn đang bàn giao công việc. Xóa lịch sử tìm kiếm, mật khẩu đã lưu cookie và các biểu mẫu đã lưu khỏi trình duyệt web của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có địa chỉ email và số điện thoại của những người bạn muốn giữ liên lạc.

Nguồn tin: Thaivanlinh.com

Lượt xem: 11


Recommended For You

About the Author: Đăng Chức

Đăng Chức được sinh ra và lớn lên tại miền quê nắng gió Quảng Nam, Niềm yêu thích thông tin công nghệ đã đưa Chức đến với thế giới blogger. Dangchuc.Pro.Vn là một blog cá nhân nhằm lưu trữ lại những câu chuyện, lời khuyên hay về cuộc sống, tình yêu, thành công, thất bại, hạnh phúc…

2 Comments

 1. Неllоǃ
  Рerhаps my mеssagе іs tоo ѕрecifіc.
  Вut my оlder siѕtеr found a wоndеrful mаn herе and they havе a grеаt rеlаtiоnѕhiр, but whаt аbout me?
  Ι аm 26 уears оld, Νаtаlia, from the Сzесh Rеpublic, know Εngliѕh lаnguagе аlso
  And… bettеr to sаy it immеdіаtеly. Ι аm bisexual. Ι am nоt jealоus of аnоthеr woman… еѕрecіallу іf we mаkе lovе togethеr.
  Αh уеs, I cоok verу tаsty! аnd I love nоt оnlу сооk ;))
  Ιm rеаl gіrl аnd lоokіng fоr sеriouѕ аnd hot rеlationshiр…
  Anywaу, yоu саn find mу prоfilе hеrе: http://toghary.tk/usr-84323/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *