Hàm SUMIF, VLOOKUP và Conditional formatting

Hàm SUMIF   Ví dụ tổng kết số lượng khách hàng theo các ngày trong tuần, với bài này, hãy làm như sau đây nha: – Để trỏ chuột tới ô G3 –... Read more »