Nguyên tắc tài chính hàng đầu của người Do Thái

Người do Thái có sáu quy tắc tài chính đó là: kiếm tiền không khó, tiêu tiền mới là điều không dễ dàng gì. Có một quy tắc kinh điển như vậy... Read more »