Người mẹ mù một mắt!

Chuyện kể rằng có một người con trai. Từ bé mồ côi cha, Lớn lên và trưởng thành trong sự bao bọc và tình yêu thương của mẹ. Suốt mấy chục năm... Read more »