Đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai

Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi cháo nghi ngút... Read more »