Xin nghỉ

Mận: Ê Hòa! Báo với Sếp mai tao nghỉ nghe. Hòa: Sao thế? Mận: Xe tao bị hư rồi. Hòa: Thế sao chị không đi xe buýt? Mận: Mày khùng à? Tao làm... Read more »