Công việc của bạn đang làm có đúng là việc của bạn – Định hướng tương lai của bạn thế nào

  Công việc của bạn đang làm có đúng là việc của bạn ? Định hướng tương lai của mình thế nào? Thực tế cho thấy hiện nay có xu hướng chọn... Read more »

Đừng quan tâm những gì người ta nói xấu mình!

Bạn biết đấy, cụm từ Gato ở Việt Nam được nhắc đến như một thói quen văn hóa ở  Việt Nam, mà thiết nghĩ tôi thấy cần phải loại bỏ nó bởi... Read more »