Phương pháp quản trị theo mục tiêu

“95% nhân viên không hiểu chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp (Dr. Norton & Kaplan – Tác giả cuốn sách The Balanced Scorecard) và 50% hiệu suất trung bình của... Read more »

Đã quản lý thời gian nhưng vẫn không mang lại hiệu quả?

Lý do mà các hệ thống và tiện ích quản lý thời gian không đem lại hiệu quả bởi chúng được thiết kế để quản lý thời gian đồng hồ. Tuy vậy,... Read more »

5 thói quen đơn giản giúp nâng cao năng lực lãnh đạo

Trở thành nhà lãnh đạo giỏi không phải điều quá khó. Tuy nhiên, công việc quản lý chưa bao giờ là dễ dàng. Làm lãnh đạo, có những khi bạn phải trải... Read more »

Cách quản lý thời gian hiệu quả

 Hiện nay mọi người làm việc với suy nghỉ làm đủ 8 tiếng và về, như thế công việc không mang lại hiệu quả và tinh thần của chúng ta cũng suy... Read more »