Tại sao đi làm 5 năm nhưng lương chỉ bằng người mới ra trường vài tháng?

Có những người đã có kinh nghiệm làm việc 5 năm nhưng lương chỉ bằng một số bạn sinh viên ra trường. Một việc nghe tưởng chừng khi khó tin nhưng nó... Read more »