Nguyên tắc tài chính hàng đầu của người Do Thái

Người do Thái có sáu quy tắc tài chính đó là: kiếm tiền không khó, tiêu tiền mới là điều không dễ dàng gì. Có một quy tắc kinh điển như vậy... Read more »

Ngành nghề kinh doanh siêu lợi nhuận hiện nay

Những ngành nghề kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay là những ngành nghề siêu lợi nhuận nào. Dưới đây là những ngành nghề siêu lợi nhuận mà tôi muốn chia sẻ tới các... Read more »