Nhu cầu của khách hàng

Anh chàng nọ: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền? Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn. Anh chàng nọ: Ông ăn cướp đấy à… Ông chủ: Cậu muốn... Read more »