Tình cha

Tại 1 tiệm bánh sinh nhật: – Cô ơi, cô bán cho tôi cái bánh nào to to đẹp đẹp, hôm nay là sinh nhật con gái tôi, cô ghi lên dùm... Read more »