Bất mãn với cuộc sống

Cuộc sống vốn không công bằng, xung quang đó toàn cảnh bạo lực, tham nhũng, kinh tế suy thoái, lừa đảo, án mạng, trình trạng cậy chức cậy quyền hay con ông... Read more »