Cách sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến OneDrive

OneDrive, trước đây mang tên SkyDrive, là dịch vụ lưu trữ trực tuyến được Microsoft ra mắt lần đầu tiên từ năm 2007. Trong khoảng hai năm trở lại đây với sự... Read more »