Tư duy đột phá – Ts. Lê Thẩm Dương

https://www.youtube.com/watch?v=4opbdCC_p04

Tư duy phân tích và tư duy phê phán đã có khoảng 500 năm trước công nguyên. Hai loại tư duy này chủ yếu là dựa vào thực tiễn quá khứ và dữ liệu hiện tại để phân tích thực trạng, tìm ra vấn đề và đưa ra cách giải quyết vấn đề – thường được gọi là tư duy Descartes. Một nguyên tắc của tư duy phân tích phê phán là càng nhiều dữ liệu càng tốt. Tuy nhiên, khi thông tin được chia sẻ trên phạm vi toàn cầu và tăng trưởng quá nhanh chóng với lưu lượng có thể lên đến 2.3 zettabyte mỗi năm vào năm 2020[1] thì việc tìm ra thông tin đúng sẽ là một cản trở lớn. Theo quan điểm của Tư duy đột phá, nếu dựa trên số liệu hiện tại, con người chỉ có thể vạch ra đúng các cách xử lý tình huống trong tương lai gần. Nói cách khác, tương lai không nằm trên con đường đi của quá khứ. Do vậy, cần một phương thức suy nghĩ mới – dùng tương lai để “kéo về” hiện tại hơn là dùng dữ liệu quá khứ để “kéo dài” ra suy đoán tương lai

Lượt xem: 44

About Đăng Chức

Đăng Chức được sinh ra và lớn lên tại miền quê nắng gió Quảng Nam, Niềm yêu thích thông tin công nghệ đã đưa Chức đến với thế giới blogger. Dangchuc.Pro.Vn là một blog cá nhân nhằm lưu trữ lại những câu chuyện, lời khuyên hay về cuộc sống, tình yêu, thành công, thất bại, hạnh phúc…