Cuộc đời này lạ lắm

Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

 • 1+1 bằng mấy?
 • Dạ! Bằng 2 ạ!
 • “Pằng”, con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:

 • Dạ! Em không biết ạ!
 • “Pằng”, con mèo lại thổi khói: Loại dốt nát như mày không nên sống.

Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:

 • Biết thì sao mà không biết thì sao?
 • “Pằng!”: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:

 • Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?
 • “Pằng!”: Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.

Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:

 • Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ!
 • Con mèo khoái chí bảo: Mày được, theo tao!

Sống ở đời… Thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót.

Đăng Chức sưu tầm

Lượt xem: 237


Tham khảo thêm:   Khi bạn bế tắc trong cuộc sống cần lấy lại tinh thần