Tách họ và tên trong Excel


Giả sử chúng ta phải tách họ và tên của một danh sách người, cần tách tên riêng một cột và họ riêng một cột, bạn thực hiện như sau:

– Copy lại cột B sang cột E.
– Chọn vùng các tên cần tách họ và tên ở cột E
– Nhấn tổ hợp phím
Ctrl + F để mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế
– Ở hộp thoại
Find what chọn thẻ Replace, trong ô Find what: hãy nhập: *_ (dấu sao và dấu cách), còn trong ô Replace with thì không nhập gì cả.
– Chọn
Replace All và chờ đợi điều kỳ diệuKết quả là bạn đã tách ra được tên từ danh sách tên đầy đủ rồi.
Vậy còn phần còn lại của tên thì phải làm sao? Đơn giản thôi, hãy:

– Trỏ chuột qua ô D3 
– Nhập công thức sau: =LEFT(B3,LEN(B3)-LEN(E3)) 
– Kéo xuống các ô còn lại 

Vậy là bạn đã có 1 danh sách họ riêng, tên riêng hoàn chỉnh:

Lượt xem: 10