Cách tính thời gian, ngày, tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Trong cuộc sống hàng ngày, có lúc chúng ta cần tính khoảng thời gian, ngày, tháng giữa hai thời điểm khác nhau, nếu khoảng thời gian ngắn thì chúng ta có thể dễ... Read more »