In một dòng hoặc một cột cho tất cả các trang trong Exel 2007

Trong Exel 2007, để hiển thị và in ra 1 hàng trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau:

Vào Tab “Page Layout” -> “Page Setup” -> “Sheet” ->
 “Row to repeat at top:” theo hình sau.
Sau đó chọn hàng muốn in và ấn Enter -> Ok

  
Để hiển thị và in ra 1 cột trên tất cả các trang trong Sheet, ta làm như sau:
Vào Tab “Page Layout” -> “Page Setup” -> “Sheet” -> 
“Columns to repeat at left:” theo hình sau.


Sau đó chọn cột muốn in và ấn Enter -> Ok

Lượt xem: 34

About Đăng Chức

Đăng Chức được sinh ra và lớn lên tại miền quê nắng gió Quảng Nam, Niềm yêu thích thông tin công nghệ đã đưa Chức đến với thế giới blogger. Dangchuc.Pro.Vn là một blog cá nhân nhằm lưu trữ lại những câu chuyện, lời khuyên hay về cuộc sống, tình yêu, thành công, thất bại, hạnh phúc…

One thought on “In một dòng hoặc một cột cho tất cả các trang trong Exel 2007

  1. ‘Israel firster’ is easier to explain and to comprehend than &#ai16;8parthe2d’.It also leads directly to the issue of loyalty, not religion, and thus is a safer term. You cannot easily get to ‘Jew hater’ from this term.

Comments are closed.